Εξολοθρεύοντας αφίδες κατά 99% σε ροδακινιές με ένα DJI Agras T20

Ένας οπωρώνας με ροδάκινα, στην περιοχή Taigu, στην επαρχία Shanxi της Κίνας δέχθηκε επίθεση από καταστροφικά σμήνη αφίδων το καλοκαίρι του 2020 λόγω πρότερου ανεπαρκούς ελέγχου παρασίτων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. Drones της DJI και συγκεκριμένα το Τ20 χρησιμοποιήθηκαν για τον ψεκασμό φυτοφαρμάκων, για τον έλεγχο των αφίδων στην περιοχή.


Οι ροδακινιές ήταν δένδρα ηλικίας 10-15 ετών, ύψους 2 μέτρων με διάμετρο 3 μέτρα και κόμη σε σχήμα ανοικτής καρδιάς.Επισκόπηση των παρασίτων


Ένας μεγάλος αριθμός αφίδων βρέθηκε στα φύλλα, τους κορμούς και τα κλαδιά των ροδακινιών, ιδιαίτερα στις τρυφερές κορυφές των δέντρων, με έως και 800-1.000 αφίδες στο πίσω μέρος ενός μόνο φύλλου. Ως αποτέλεσμα, πολλά φύλλα είχαν κατσαρώσει, μαραθεί και μαυρίσει.Παράμετροι Εφαρμογής


Η εφαρμογή των σκευασμάτων έγινε ακολουθώντας τις παρακάτω παραμέτρους.


Ταχύτητα εφαρμογής (2 m/s): Δεδομένης της σοβαρής ζημιάς που προκλήθηκε από τις αφίδες, η ταχύτητα λειτουργίας ορίστηκε στα 2 m/s για να διασφαλιστεί η διατήρηση μιας επαρκής δόσης, ικανής για την κάλυψη ακόμη και της πίσω πλευράς των φύλλων.


Απόσταση λειτουργίας (4m): Οι ροδακινιές είχαν σχήμα καρδιάς ανοιχτής κορυφής, με λεπτές κορώνες και απόσταση φύτευσης έως 4 μέτρα.


Κατανάλωση νερού ανά εκτάριο (75L): Η κατανάλωση νερού αυξήθηκε στα 75L/εκτάριο δεδομένου του τεράστιου αριθμού αφίδων στο πίσω μέρος των φύλλων.


Ύψος πτήσης (2 μέτρα): Τα δεδομένα των δοκιμών έδειξαν ότι τα 2 μέτρα ήταν ένα αρκετό ύψος πτήσης ώστε το ψεκαστικό νέφος (σπρέι) να διεισδύσει στον θόλο της κορώνας, δεδομένου του μεγάλου βάρους του T20 αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν.Πληροφορίες για τα φυτοφάρμακα


Σημείωση: Η κατανάλωση φυτοφαρμάκων ήταν αυξημένη ως επακόλουθο της σοβαρής ζημιάς που είχε προκληθεί από τις αφίδες λόγω κακής πρότερης διαχείρισης. Άλλωστε, χρειάζονται πάντα οι κατάλληλες ρυθμίσεις ανάλογα με τη σοβαρότητα της ζημιάς που αντιμετωπίζουμε αλλά και την πυκνότητα της κόμης των δένδρων που ψεκάζουμε.


Συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων στο μέλλον για να αποφευχθεί η ανθεκτικότητα των αφίδων σε συγκεκριμένα σκευάσματα.

Φυτοφάρμακα


Στη συγκεριμένη εφαρμογή, χρησιμοποιήθηκαν ακεταμιπρίδη (acetamiprid) και αβερμεκτίνες-ιμιδακλοπρίδη (avermectins-imidacloprid).


1. Ακεταμιπρίδη

Αυτό το προϊόν είναι ένα ετεροκυκλικό παρασιτοκτόνο νιτρομεθυλενίου, το οποίο σκοτώνει τα παράσιτα κατά την επαφή, προκαλούντας τους στομαχική δηλητηρίαση. Το φυτοφάρμακο είναι εξαιρετικά διεισδυτικό και μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις αφίδες και άλλα παράσιτα. Στοχεύει στον υποδοχέα νικοτινικής ακετυλοχολίνης στη σύναψη του νευρικού συστήματος του εντόμου για να παρεμβαίνει στην αγωγή του ερεθίσματος και να εμποδίζει το μονοπάτι του νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση ακετυλοχολίνης στη σύναψη και την παράλυση και τελικά τη θανάτωση των εντόμων.


2. Αβερμεκτίνες-Ιμιδακλοπρίδη

Αυτό το προϊόν είναι μια ένωση αβερμεκτινών και ιμιδακλοπρίδης.


(1) Αβερμεκτίνες

Το προϊόν είναι ένα παρασιτοκτόνο δισακχαρίτη μακρολιδίου, το οποίο σκοτώνει τα παράσιτα κατά την επαφή και προκαλεί στομαχική δηλητηρίαση και έχει ελαφρά επίδραση υποκαπνισμού. Σκοτώνει imagos αλλά όχι αυγά. Παρεμβαίνει στις νευρικές φυσιολογικές δραστηριότητες του εντόμου.


(2) Imidacloprid

Το προϊόν είναι ένα παρασιτοκτόνο νιτρομεθυλενίου, το οποίο σκοτώνει τα παράσιτα κατά την επαφή και προκαλεί στομαχική δηλητηρίαση καθώς και συστημικές επιδράσεις. Μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τις αφίδες. Με τη λήψη αυτού του φυτοφαρμάκου, η φυσιολογική αγωγιμότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος του παρασίτου εμποδίζεται, με αποτέλεσμα την παράλυση και τον θάνατο.


Σημείωση: Τα παραπάνω προϊόντα είναι τοξικά για τις μέλισσες και τους μεταξοσκώληκες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή κατά τη διάρκεια της άνθφορορίας. Να μην χρησιμοποιούνται μαζί με αλκαλικές ουσίες.


'Ελεγχος επίδρασης

Παρακολούθηση: 72 ώρες μετά την εφαρμογή

Συνθήκες αξιολόγησης: Υπό κανονικές καιρικές συνθήκες, χωρίς βροχή.


Σύμφωνα με την επιτόπια αξιολόγηση από τον τοπικό Σταθμό Φυτοπροστασίας του Γεωργικού Γραφείου της Περιφέρειας Taigu, τα αποτελέσματα του ελέγχου ήταν τα εξής:


Για τις κορυφές δέντρων με σοβαρή βλάβη από έντομα, το ποσοστό θνησιμότητας των αφίδων στο μπροστινό μέρος των φύλλων ήταν μεγαλύτερο από 99%, ενώ στο πίσω μέρος των φύλλων μεγαλύτερο από 95%, και στον κορμό μεγαλύτερο από 99%. Τα αποτελέσματα ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες.


Επίδραση μετά την εφαρμογή


Οι αφίδες στις κορυφές των δέντρων με μικρές ζημιές από παράσιτα ουσιαστικά εξαλείφθηκαν και η υγεία των φύλ