5 Ανοιξιάτικες χρήσεις για τηλεπισκοπικά drones

Έγινε ενημέρωση: 5 Ιουν 2021

(Σημείωση: Το άρθρο είναι μετάφραση από σχετική ανάρτηση στο blog της Solvi)


Τα drone είναι τα πλέον σύγχρονα εργαλεία επόπτευσης καλλιεργειών που σας βοηθούν να οπτικοποιείτε, διερευνήτε και να προβλέπετε την απόδοση των καλλιεργειών σας. Είτε πρόκειται για λαχανικά είτε για σιτηρά, η τηλεπισκόπιση με ένα πολυφασματκό drone, όπως το P4 Multispectral, μπορεί να σας αποκαλύψει σημαντικές και αντικειμενικές πληροφορίες για τα σπαρτά σας. Η άμεση πληροφρόρηση που λαμβάνετε σας δίνει την ευκαιρία να λάβετε αποφάσεις που μπορούν να αποτρέψουν τόσο πιθανές απώλειες, όσο και να βελτιώσουν την απόδοση των καλλιεργειών σας.


Η άνοιξη είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εποχές του χρόνου στα χωράφια. Το να περιδιαβαίνετε τα χωράφια σας με τα πόδια είναι χρονοβόρο, κουραστικό και σας παρέχει περιορισμένη προοπτική. Η επισκόπιση με drone σας επιτρέπει να αναλύετε τα χωράφια σας στο σύνολό τους & ταυτόχρονα για να αξιολογείτε την υγεία των φυτών σας για να προσδιορίσετε εάν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.


Δείτε παρακάτω 5 τρόπους με τους οποίους μπορείτε χρησιμοποιήσετε τα drone τηλεπισκόπισης την άνοιξη:1) Αξιολόγηση της προόδου μιας καλλιέργειας χειμερινών λαχανικών


Η χρήση drone μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε κατά πόσον μια χειμερινή καλλιέργεια (όπως το λάχανο) βρίσκεται σε καλό δρόμο για μια καθορισμένη ημερομηνία συγκομιδής ή αν έχει φτάσει στο βέλτιστο μέγεθος ωρίμανσης για συγκομιδή. Η καταμέτρηση του αριθμού των φυτών σας με drone μπορεί να αποκαλύψει πρώιμες απώλειες που θα σας επιτρέψουν να εκτιμήσετε τόσο τις αιτίες αστοχίας (ανθρώπινες ή μηχανικές), όσο και να αξιολογήσετε εάν η καλλιέργεια σας είναι οικονομικά βιώσιμη για συγκομιδή.


Οι κουκκίδες με ετικέτες μεγέθους δείχνουν τα σημεία στα οποία το λογισμικό εντόπισε, ταυτοποίησε και μετρήσε φυτά, ενώ οι κίτρινες κουκκίδες δείχνουν τα σημεία που λείπουν φυτά.Πολλά φυλλώδη όπως το λάχανο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε χειμερινές ασθένειες και σήψη, που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Η τηλεπισκόπηση με drone μπορεί να εντοπίσει σειρές ή περιοχές με χειμερινή βλάβη ή ακόμη και υπερβάλλουσα ανάπτυξη για περαιτέρω ενέργειες.


Οι εαρινές χαρτογραφήσεις με drone μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τα πρόβλημα εγκαίρως και να ανταποκρινόμαστε όσο ακόμη τα σπαρτά βρίσκονται ακόμα στο χωράφι. Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να αποτρέψει απώλειες & να μεγιστοποιήσει την ποιότητα της συγκομιδής μέσω του κατάλληλου χρονισμού της.2) Δημιουργήστε χάρτες εφαρμογής λίπανσης (αζώτου) για σιτηρά


Οι χειμερινές καλλιέργειες δημητριακών λαμβάνουν συνήθως το 50% της απαιτούμενης λίπανσης τους κατά την άνοιξη. Οι απεικονίσεις μέσω drone μπορούν να συνδυαστούν με δείγματα βιομάζας από το χωράφι (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κοπής) για τη δημιουργία ενός χάρτη μεταβλητής δόσης για την ακριβή εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων.


Χάρτης δείκτη βλάστησης NDVI από εικόνες drone που απεικονίζει την χωρική παραλλακτικότητα μιας καλλιέργειας δημητριακών.Την άνοιξη οι καλλιέργειες δημητριακών περιμένουν το άζωτο τους! Η χαρτογράφηση με drone μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των περιοχών του χωραφιού που θα επωφεληθούν από μια πρώιμη εφαρμογή λίπανσης. Ειδικά για τα χωράφια όψιμης ή αραιής σποράς, η επιλεκτική εφαρμογή αζώτου μπορεί να δώσει ισχυρή ώθηση στις καλλιέργειες εκείνες που δεν έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη ριζών και πλευρικών βλαστών.3) Καθορίστε τη βασική απόδοση μιας καλλιέργειας με βάση τη σπορά σας.


Η χαρτογράφηση από αέρος μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια την χωρική παραλλακτικότητα σε ένα χωράφι ή οποία μπορεί ευθύνεται για μια ασθενική απόδοση. Ο ακριβής εντοπισμός περιοχών με χαμηλή απόδοση (ή και υπεραπόδοση) σας επιτρέπει να διερευνήσετε σε βάθος τα αίτια αυτών των διακυμάνσεων. Μόλις εντοπιστούν τοποθεσίες αυτές (πχ. ζώνες χαμηλού υψομέτρου, περιοχές με συμπιεσμένο έδαφος, αλλαγές στη σύσταση του εδάφους), θα μπορείτε να λάβετε τα σωστά μέτρα αντιμετώπισης.


Μια σπορά μεταβλητής δόσης/ρυθμού γίνεται πλέον μια εύκολη και προφανής επιλογή για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα χωράφια σας. Έχοντας την ευελιξία να προσαρμόσετε το ρυθμό της σποράς σας μπορείτε να ξεπεράσετε τοπικές υποαποδόσεις χωρίς να υπερβάλετε ή να διακινδυνεύσετε υπερσπορά σε περιοχές με υψηλή απόδοση.


Εάν φρεζάρετε ένα νέο χωράφι που δεν το γνωρίζετε, μια τρισδιάστατη (3D) χαρτογράφηση από αέρος είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να κατανοήσετε την τοπογραφία του και να αποφασίσετε για την καλύτερη χρήση γης. Η οπτικοποίηση των διαφόρων ζωνών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα χωράφι σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την κατανομή των καλλιεργειών και να ζωνοποιήσετε τα χωράφια σας για καλύτερες αποδόσεις.4) Αξιολογήστε το ανοιξιάτικο στρες από τα ζιζάνια.


Οι εικόνες από drone βοηθούν στον εντοπισμό της εξάπλωσης ζιζανίων σε ένα χωράφι.


Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη & οικονομικότερη από τη θεραπεία στη διαχείριση ζιζανίων! H τηλεπισκόπηση με drone μπορεί να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τη διασπορά ζιζανίων μέσα σε ένα χωράφι. Με μια γρήγορη ματιά, θα μπορείτε να εκτιμήσετε εάν το στρές από ζιζάνια έχει φτάσει σε ένα οικονομικά σημαντικό όριο για να δικαιολογηθεί το κόστος μιας θεραπείας. Εάν αποδειχθεί οτι ο πληθυσμός ζιζανίων είναι χαμηλός, μπορείτε να επιλέξετε να μειώσετε ή ακόμα και να σταματήσετε τη χρήση δαπανηρών ζιζανιοκτόνων.


Εάν το στρές από τα ζιζάνια είναι σημαντικό, μια χαρτογράφηση από αέρος μπορεί να εντοπίσει εύκολα τα σημεία έξαρσης, επιτρέποντάς σας να κατευθυνθείτε αμέσως στα συγκεκριμένα αυτά σημεία, να εντοπίσετε τα ζιζάνια & να λάβετε άμεσες αποφάσεις. Λογισμικά τηλεπισκόπησης όπως το Solvi μπορούν στη συνέχεια να μετατρέψουν τα δεδομένα αυτά σε χάρτες μεταβλητής εφαρμογής ζιζανιοκτόνων - εξοικονομώντας σας χρήματα και μειώνοντας την επιβάρυνση στο περιβάλλον.5) Εντοπίστε και αξιολογήστε τις ανοιξιάτικες αποστραγγίσεις.