top of page

5 Ανοιξιάτικες χρήσεις για τηλεπισκοπικά drones

Έγινε ενημέρωση: 5 Ιουν 2021

(Σημείωση: Το άρθρο είναι μετάφραση από σχετική ανάρτηση στο blog της Solvi)


Τα drone είναι τα πλέον σύγχρονα εργαλεία επόπτευσης καλλιεργειών που σας βοηθούν να οπτικοποιείτε, διερευνήτε και να προβλέπετε την απόδοση των καλλιεργειών σας. Είτε πρόκειται για λαχανικά είτε για σιτηρά, η τηλεπισκόπιση με ένα πολυφασματκό drone, όπως το P4 Multispectral, μπορεί να σας αποκαλύψει σημαντικές και αντικειμενικές πληροφορίες για τα σπαρτά σας. Η άμεση πληροφρόρηση που λαμβάνετε σας δίνει την ευκαιρία να λάβετε αποφάσεις που μπορούν να αποτρέψουν τόσο πιθανές απώλειες, όσο και να βελτιώσουν την απόδοση των καλλιεργειών σας.


Η άνοιξη είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες εποχές του χρόνου στα χωράφια. Το να περιδιαβαίνετε τα χωράφια σας με τα πόδια είναι χρονοβόρο, κουραστικό και σας παρέχει περιορισμένη προοπτική. Η επισκόπιση με drone σας επιτρέπει να αναλύετε τα χωράφια σας στο σύνολό τους & ταυτόχρονα για να αξιολογείτε την υγεία των φυτών σας για να προσδιορίσετε εάν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες.


Δείτε παρακάτω 5 τρόπους με τους οποίους μπορείτε χρησιμοποιήσετε τα drone τηλεπισκόπισης την άνοιξη:1) Αξιολόγηση της προόδου μιας καλλιέργειας χειμερινών λαχανικών


Η χρήση drone μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε κατά πόσον μια χειμερινή καλλιέργεια (όπως το λάχανο) βρίσκεται σε καλό δρόμο για μια καθορισμένη ημερομηνία συγκομιδής ή αν έχει φτάσει στο βέλτιστο μέγεθος ωρίμανσης για συγκομιδή. Η καταμέτρηση του αριθμού των φυτών σας με drone μπορεί να αποκαλύψει πρώιμες απώλειες που θα σας επιτρέψουν να εκτιμήσετε τόσο τις αιτίες αστοχίας (ανθρώπινες ή μηχανικές), όσο και να αξιολογήσετε εάν η καλλιέργεια σας είναι οικονομικά βιώσιμη για συγκομιδή.


Οι κουκκίδες με ετικέτες μεγέθους δείχνουν τα σημεία στα οποία το λογισμικό εντόπισε, ταυτοποίησε και μετρήσε φυτά, ενώ οι κίτρινες κουκκίδες δείχνουν τα σημεία που λείπουν φυτά.Πολλά φυλλώδη όπως το λάχανο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε χειμερινές ασθένειες και σήψη, που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες. Η τηλεπισκόπηση με drone μπορεί να εντοπίσει σειρές ή περιοχές με χειμερινή βλάβη ή ακόμη και υπερβάλλουσα ανάπτυξη για περαιτέρω ενέργειες.


Οι εαρινές χαρτογραφήσεις με drone μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τα πρόβλημα εγκαίρως και να ανταποκρινόμαστε όσο ακόμη τα σπαρτά βρίσκονται ακόμα στο χωράφι. Αυτή η πρόβλεψη μπορεί να αποτρέψει απώλειες & να μεγιστοποιήσει την ποιότητα της συγκομιδής μέσω του κατάλληλου χρονισμού της.2) Δημιουργήστε χάρτες εφαρμογής λίπανσης (αζώτου) για σιτηρά


Οι χειμερινές καλλιέργειες δημητριακών λαμβάνουν συνήθως το 50% της απαιτούμενης λίπανσης τους κατά την άνοιξη. Οι απεικονίσεις μέσω drone μπορούν να συνδυαστούν με δείγματα βιομάζας από το χωράφι (χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κοπής) για τη δημιουργία ενός χάρτη μεταβλητής δόσης για την ακριβή εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων.


Χάρτης δείκτη βλάστησης NDVI από εικόνες drone που απεικονίζει την χωρική παραλλακτικότητα μιας καλλιέργειας δημητριακών.Την άνοιξη οι καλλιέργειες δημητριακών περιμένουν το άζωτο τους! Η χαρτογράφηση με drone μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό των περιοχών του χωραφιού που θα επωφεληθούν από μια πρώιμη εφαρμογή λίπανσης. Ειδικά για τα χωράφια όψιμης ή αραιής σποράς, η επιλεκτική εφαρμογή αζώτου μπορεί να δώσει ισχυρή ώθηση στις καλλιέργειες εκείνες που δεν έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη ριζών και πλευρικών βλαστών.3) Καθορίστε τη βασική απόδοση μιας καλλιέργειας με βάση τη σπορά σας.


Η χαρτογράφηση από αέρος μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια την χωρική παραλλακτικότητα σε ένα χωράφι ή οποία μπορεί ευθύνεται για μια ασθενική απόδοση. Ο ακριβής εντοπισμός περιοχών με χαμηλή απόδοση (ή και υπεραπόδοση) σας επιτρέπει να διερευνήσετε σε βάθος τα αίτια αυτών των διακυμάνσεων. Μόλις εντοπιστούν τοποθεσίες αυτές (πχ. ζώνες χαμηλού υψομέτρου, περιοχές με συμπιεσμένο έδαφος, αλλαγές στη σύσταση του εδάφους), θα μπορείτε να λάβετε τα σωστά μέτρα αντιμετώπισης.


Μια σπορά μεταβλητής δόσης/ρυθμού γίνεται πλέον μια εύκολη και προφανής επιλογή για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στα χωράφια σας. Έχοντας την ευελιξία να προσαρμόσετε το ρυθμό της σποράς σας μπορείτε να ξεπεράσετε τοπικές υποαποδόσεις χωρίς να υπερβάλετε ή να διακινδυνεύσετε υπερσπορά σε περιοχές με υψηλή απόδοση.


Εάν φρεζάρετε ένα νέο χωράφι που δεν το γνωρίζετε, μια τρισδιάστατη (3D) χαρτογράφηση από αέρος είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να κατανοήσετε την τοπογραφία του και να αποφασίσετε για την καλύτερη χρήση γης. Η οπτικοποίηση των διαφόρων ζωνών που μπορεί να υπάρχουν σε ένα χωράφι σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε την κατανομή των καλλιεργειών και να ζωνοποιήσετε τα χωράφια σας για καλύτερες αποδόσεις.4) Αξιολογήστε το ανοιξιάτικο στρες από τα ζιζάνια.


Οι εικόνες από drone βοηθούν στον εντοπισμό της εξάπλωσης ζιζανίων σε ένα χωράφι.


Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη & οικονομικότερη από τη θεραπεία στη διαχείριση ζιζανίων! H τηλεπισκόπηση με drone μπορεί να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει τη διασπορά ζιζανίων μέσα σε ένα χωράφι. Με μια γρήγορη ματιά, θα μπορείτε να εκτιμήσετε εάν το στρές από ζιζάνια έχει φτάσει σε ένα οικονομικά σημαντικό όριο για να δικαιολογηθεί το κόστος μιας θεραπείας. Εάν αποδειχθεί οτι ο πληθυσμός ζιζανίων είναι χαμηλός, μπορείτε να επιλέξετε να μειώσετε ή ακόμα και να σταματήσετε τη χρήση δαπανηρών ζιζανιοκτόνων.


Εάν το στρές από τα ζιζάνια είναι σημαντικό, μια χαρτογράφηση από αέρος μπορεί να εντοπίσει εύκολα τα σημεία έξαρσης, επιτρέποντάς σας να κατευθυνθείτε αμέσως στα συγκεκριμένα αυτά σημεία, να εντοπίσετε τα ζιζάνια & να λάβετε άμεσες αποφάσεις. Λογισμικά τηλεπισκόπησης όπως το Solvi μπορούν στη συνέχεια να μετατρέψουν τα δεδομένα αυτά σε χάρτες μεταβλητής εφαρμογής ζιζανιοκτόνων - εξοικονομώντας σας χρήματα και μειώνοντας την επιβάρυνση στο περιβάλλον.5) Εντοπίστε και αξιολογήστε τις ανοιξιάτικες αποστραγγίσεις.


Καθώς τα ανοιξιάτικα χωράφια στεγνώνουν, τα drone μπορούν εύκολα να ανιχνεύσουν περιοχές που δεν αποστραγγίζονται σωστά ή που έχουν ήδη στεγνώσει. Η χαρτογράφηση από αέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία χαρτών αποστράγγισης για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Στη συνέχεια θα μπορείτε να αξιολογήσετε με σαφήνεια που θέλετε να κατευθύνετε την άρδευσή σας ή να επιλέξετε άλλες λύσεις αποστράγγισης.


Οι εικόνες από αέρος βοηθούν στην ανίχνευση αργών περιοχών αποστράγγισης ή πρόωρου στεγνώματος.Αποφύγετε την απώλεια καλλιεργειών με εαρινές τηλεπισκοπήσεις


Τα χωρικά δεδομένα που συλλέγονται από τα γεωργικά drone παρέχουν σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ανάπτυξης μιας καλλιέργειας. Αν και τα drone είναι χρήσιμα όλο το χρόνο, ειδικά στην πολυάσχολη εαρινή περίοδο είναι κρίσιμο να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις διαχείρισης, τη στιγμή που πρέπει, ενώσω τα σπαρτά σας βρίσκονται ακόμη στο χωράφι. Η συνεχής παρακολούθηση μιας καλλιέργειας και η άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων μπορεί να ελαχιστοποιήσει απώλειες, να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μια παραγωγής & τέλος να αυξήσει την οικονομική της απόδοση.


H Solvi βάζει την προβλεψιμότητα στον χάρτη


Πολλοί καλλιεργητές αν και αντιλαμβάνονται τα οφέλη και την αποτελεσματικότητα της χρήσης drone στα χωράφια τους, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες ή απλά δεν έχουν χρόνο να ερμηνεύσουν τα δεδομένα που συλλέγουν.


H Solvi είναι μια εταιρεία πληροφορικής πρωτοπόρος στη ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης από drone & απευθύνεται σε παραγωγούς, γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους που θέλουν να λαμβάνουν ενεργές πληροφορίες από τα δεδομένα τους. Με τα δεδομένα που συλλέγετε μπορείτε λαμβάνετε αναλύσεις αγρών στο σύνολό τους, σε σημειακές περιοχές ενδιαφέροντος ή ακόμη και σε επίπεδο φυτού. Τους χάρτες που θα δημιουργήσετε μπορείτε μετά να τους μετατρέψετε σε αρχεία συνταγών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας από ψεκαστικά μεταβλητής δόσης ή λιπασματοδιανομείς για στοχευμένη εφαρμογή ζιζανιοκτόνων ή λίπανσης.


Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται ως υψηλή τεχνολογία - και είναι - αλλά οι εφαρμογές και αλγόριθμοί της Solvi δουλεύουν παρασκηνιακά. Η εφαρμογή μετατρέπει τα γεωχωρικά και γεωργικά δεδομένα που συλλέγουν τα drone σε πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς ειδικές γνώσεις. Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης της Solvi κάνουν τη χαρτογράφηση με βάση τα drone απλή, ακόμα κι αν είστε νέοι στο χώρο.


 

Μάθετε περισσότερα για την ολοκληρωμένη λύση της Solvi για επισκόπηση καλλιεργειών με drone καλώντας μας στο σήμερα κιόλας 2610.641641 ή στέλνοντάς μας με ένα mail στο info@prapopoulos.com.


Η ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για τη Solvi στην Ελλάδα.

Comentários


bottom of page