Ψύκτες Κρασιού

για ελεγχόμενη ζύμωση & καταβύθιση τρυγικών

ψύκτης κρασιού πραποπουλος

Ιδιαίτερα κατάλληλοι για την ελεγχόμενη ζύμωση του γλεύκους και στην καταβύθιση των τρυγικών. Το ψυκτικό συγκρότημα είναι σε θέση να φέρει την θερμοκρασία του νερού ή της γλυκόλης έως -6°C. Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλα για την άμεση επαφή με το κρασί (βλ. ψύκτες με εναλλάκτη ΙΝΟΧ παρακάτω). Έτοιμο για λειτουργία (απλώς γεμίστε το κύκλωμα) και χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες συντήρησης.

 

Για να υπολογίσετε ποιο μοντέλο είναι το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες σας, π.χ. ελεγχόμενη ζύμωση ή καταβύθιση τρυγικών, οι στήλες FC και PT στον πίνακα εμφανίζουν τις προτεινόμενες χωρητικότητες των δεξαμενών εφαρμογής. Για παράδειγμα: αν θέλετε να κάνετε καταβύθιση τρυγικών (PT) σε δεξαμενή 800lt επιλέξτε τον ψύκτη C3000 με τον οποίο μπορείτε επίσης να πάρετε την ελεγχόμενη ζύμωση (FC) σε δεξαμενή 4000lt.

Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να εξετάζονται με σχετικό τρόπο, επειδή αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μόνωση δεξαμενών κ.λπ. Να συμβουλεύεστε πάντα τον οινολόγο σας.

ψύκτης κρασιού

Οι ψύκτες είναι παραγωγοί κρύου νερού (ή γλυκόλης) που κυκλοφορεί μέσα σε ένα κλειστό κύκλωμα στο οποίο ένας ή περισσότεροι εναλλάκτες θερμότητας (σερπαντίνες, μανδύες, πηνία) με τη σειρά τους βυθίζονται στο υγρό που πρόκειται να ψυχθεί. Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο κλειστό κύκλωμα ελέγχεται από τη μονάδα ψύξης, η οποία χαμηλώνει μέχρι την τιμή που έχει οριστεί στον θερμοστάτη ρύθμισης. Η μείωση της θερμοκρασίας γίνεται στο δοχείο αποθήκευσης εντός του ψυκτικού συγκροτήματος. Η αντλία ανακυκλοφορίας, με την οποία είναι εξοπλισμένο το ψυκτικό συγκρότημα, κυκλοφορεί συνεχώς το νερό μέσα στο περιγραφόμενο κλειστό κύκλωμα.

FC = Ελεγχόμενη ζύμωση +15οC    ΡΤ = Καταβύθιση τρυγικών -3οC

Σερπαντίνες ψύξης

σερπαντίνα ψύξης

Φτιαγμένες από ανοξείδωτο ατσάλι, για χρήση με τους ψύκτες. 

Διαθέσιμες σε πολλά μεγέθη μήκους από 600mm έως 3500mm & πλάτους από 270mm έως 570mm