ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

INOX TANKS, πραπόπουλος
INOX
Δοχεία & δεξαμενές απλές, κωνικές & ερμητικές για λάδι, κρασί και μέλι.
Οινοποιητές, ψυχώμενες & θερμαινόμενες δεξαμενές.
Συστήματα συντήρησης αζώτου & γεννήτριες.

Εσείς πόσο θα περιμένετε ακόμη για να αναβαθμίσετε την εγκατάστασή σας;