Σύστημα Συντήρησης Αζώτου Υπερχαμηλής Πίεσης

Σύστημα Συντήρησης Αζώτου/Διοξειδίου του Άνθρακα Υπερχαμηλής πίεσης 30millibar & παροχή έως 80lt/min.

 

Το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε δοχεία/δεξαμενές που δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε πιέσεις. Eπίσης, μπορεί να ανιχνεύσει/διαγνώσει και τυχών απειροελάχιστες διαρρόες που μπορεί να υπάρχουν στη συνδεσμολογία. 

 

Το σύστημα αποτελλείται από:

 

(1) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Φ42mm ή Φ12mm)

(2) ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΛΗΝΑ

(4) ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ/ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΥΠΕΡΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

 

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σε πολλαπλές δεξαμενές θα χρειαστείτε το ανάλογο κολλεκτέρ 4, 5 ή 10 θέσεων. Το κολλεκτέρ θα το τοποθετήσετε μετά το μειωτήρα θα χρειαστείτε από μια επιπλέον βαλβίδα ασφαλείας για κάθε δοχείο που θα συνδέσετε.  

 

​* Να αναφέρετε αν πρόκειται για βαλβίδα αζώτου (Ν) η διοξειδίου του άνθρακα (CO2) συντήρησης.

Σύστημα Συντήρησης Αζώτου Υπερχαμηλής Πίεσης

560,00 €Τιμή
ΟΠΗ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.