top of page

Διαχείριση φυτόφθορας (σήψης ριζών) με φασματογράφηση.

Η Χιλή είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας καρυδιών στον κόσμο, με περίπου 30.000 εκτάρια καλλιεργειών καρυδιάς να απλόνωνται σε εννέα γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι είναι μια παραδοσιακή χιλιανή καλλιέργεια, η αυξημένη παγκόσμια ζήτηση ωθεί νέες φυτεύσεις σε περιοχές με λιγότερο από ιδανικές συνθήκες, όπως περιοχές με περισσότερη υγρασία και βαρύτερα εδάφη.


Ενδεικτική ζημιά σε ένα δέντρο με λοίμωξη από φυτοφθόρα (ΡΤ).

Αυτή η επέκταση έχει αφήσει τους Χιλιανούς καλλιεργητές να αντιμετωπίζουν έναν νέο εχθρό: τη σήψη της ρίζας και της κορώνας, μια μυκητιακή λοίμωξη που προκαλείται από φυτόφθορα (Phytophthora - PT). Η φυτόφθορα αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου δέντρων καρυδιάς στη Χιλή.


Η Dynamic Wings, ένας πάροχος αγρονομικών υπηρεσιών από αέρος στη Χιλή, συνεργάστηκε πρόσφατα με έναν καλλιεργητή καρυδιάς που βρίσκεται κοντά στη μητροπολιτική περιοχή του νοτιοδυτικού Σαντιάγο. Η λήψη εικόνων και δεδομένων υψηλής ανάλυσης έγινε με χρήση ενός πολυφασματικού αισθητήρα MicaSense RedEdge.


Σύγκριση φυλλώματος υγιών δέντρων (επάνω)

και δέντρων που πάσχουν από PT (κάτω).


Μετά τη χαρτογράφηση της περιοχής, τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το MicaSense Atlas. Ο χάρτης χλωροφύλλης ήταν ιδιαίτερα χρήσιμος στην περίπτωση αυτή. Ο χάρτης αυτός υποδεικνύει το επίπεδο περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη στο φύλλωμα των δέντρων, το οποίο είναι μια άμεση ένδειξη του επιπέδου υγείας και του στρες μιας καλλιέργειας. Στο συγκεκριμένο χάρτη χλωροφύλλης εμφανίστηκε σημαντική διακύμανση στο χωράφι, που οφείλοταν κυρίως στην υπερβολική περιεκτικότητα σε αλάτι στο έδαφος σε συγκεκριμένες περιοχές του οπωρώνα. Επίσης, μια συστάδα δέντρων κοντά στη νοτιοανατολική γωνία του χωραφιού παρουσίασε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο υγείας. Ο εντοπισμός αυτής της περιοχής επιβεβαίωσε την παρουσία όχι μόνο εδάφους υψηλής αλατότητας, αλλά και σημείων ασθένειας σύμφωνα με τη μόλυνση από φυτόφθορα (PT).


  • Ο χάρτης χλωροφύλλης της καλλιέργειας καρυδιού (επάνω) δείχνει μια συστάδα δέντρων χαμηλής υγείας στη νοτιοανατολική γωνία του χωραφιού. Μέσω της φασματοσκόπισης επιβεβαίωθηκε ότι η φυτόφθορα (PT), σε συνδυασμό με εδάφη που είχαν υπερβολική αλατότητα, ήταν η πιθανή αιτία.


Η συσχέτιση των πληροφοριών από το χάρτη χλωροφύλλης με τα δεδομένα από το ψηφιακό χάρτη επιφανείας (Digital Surface Model - DSM) στο Atlas παρείχε περαιτέρω ενδείξεις για την εύρεση της αιτίας του προβλήματος. Το επίπεδο DSM, που δημιουργείται από τις εικόνες που λαμβάνονται από τον αισθητήρα RedEdge, δείχνει την ανύψωση του εδάφους και των δέντρων. Η νοτιοανατολική γωνία του οπωρώνα βρίσκεται σε χαμηλότερο υψόμετρο από την υπόλοιπη καλλιέργεια. Ως αποτέλεσμα, νερό είναι πιθανό να συσσωρεύεται εδώ, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ευαισθησία για λοίμωξη από φυτόφθορα.


  • Ο χάρτης DSM δείχνει τις υψομετρικές αλλαγές του οπωρώνα, υποδεικνύοντας ότι η πληγείσα περιοχή είναι πιθανό να συσσωρεύσει νερό λόγω του κεκλιμένου εδάφους.


Όπως αποδείχτηκε, ένα αρδευτικό κανάλι τρέχει κοντά στην πληγείσα περιοχή. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το κεκλιμένο έδαφος, έκανε αυτή την περιοχή να έχει τάση για μυκητιασικές ασθένειες.

  • 'Εγχρωμη εικόνα (αριστερά) και φωτογραφία (δεξιά) του αρδευτικού καναλιού στη νοτιοανατολική γωνία του οπωρώνα. Η συσσώρευση νερού και υγρασίας είναι πιθανό να έχει προκαλέσει προβλήματα PT σε αυτόν τον τομέα.


Με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων αυτής της ανάλυσης, η Dynamic Wings μπόρεσε να κάνει αρκετές συστάσεις στον καλλιεργητή, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης του καναλιού άρδευσης με πλαστικό για να αποφευχθεί η έκπλυση νερού στο υπέδαφος καθώς και η διεξαγωγή πιο λεπτομερών αναλύσεων εδάφους. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από τη RedEdge και το Atlas η Dynamic Wings μπόρεσε να κάνει τις προτάσεις αυτές με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.

 

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες τηw φασματογράφησης καλώντας μας τώρα στο 2610.641641 ή με ένα mail στο info@prapopoulos.com

Comments


bottom of page