top of page

Ο γεωπόνος πεδίου που παίζει στα… δάχτυλα τα drones


Ένας expert των drones γράφει για τεχνικά ζητήματα, δίνοντας… φως στις απορίες χιλιάδων ενδιαφερομένων. Σημειωτέον, ότι δεδομένου πως ακόμα δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για τη λειτουργία και τη χρήση ψεκαστικών drones, όλα γίνονται σε πειραματικό-πιλοτικό επίπεδο.


Ποια είναι η εκπαίδευσή σας και πόση εμπειρία έχετε στη χρήση drones;


Είμαι απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχός μεταπτυχιακού διπλώματος στη φυτοπροστασία και το περιβάλλον. Εργάζομαι εδώ και 10 χρόνια ως γεωπόνος πεδίου και ειδικεύομαι στις εφαρμογές ολοκληρωμένης και βιολογικής αντιμετώπισης. Ως επιστήμονας κινούμαι πάντα με γνώμονα το περιβάλλον, το χρήστη και τον τελικό καταναλωτή που είμαστε όλοι εμείς. Καμία άστοχη και άκαιρη επέμβαση. Σε σχέση με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέχω εθνικό και πανευρωπαϊκό δίπλωμα όλων των διαθέσιμων κατηγοριών από το 2018 καθώς επίσης απαιτείται δίπλωμα ειδικής κατηγορίας που αναφέρεται στις εργασίες ψεκασμού. Σε drone άνω των 25 κιλών προσωπικά διαθέτω 257 ώρες πτήσεις.Ποια είναι η ενδεδειγμένη απόσταση από το έδαφος κατά τη διάρκεια της ψεκασμού;


Γενικά ενδείκνυται να γίνεται πτήση σε ύψος από 2-3,5 μέτρα από την κορυφή της φυλλικής επιφάνειας των καλλιεργειών. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω ότι η διενέργεια ενός ψεκασμού με ένα τόσο εξειδικευμένο εργαλείο απαιτεί πολύ μεγάλη εμπειρία, πολύ και διαρκή πειραματισμό καθώς και γεωπονική γνώση. Το ίδιο το σχέδιο πτήσης, το ύψος, η ταχύτητα, η παροχή λίτρων ανά λεπτό παραμετροποιούνται συνεχώς ανάλογα τις ατμοσφαιρικές και καιρικές συνθήκες, το είδος και την ένταση της προσβολής, το είδος και το στάδιο της καλλιέργειας καθώς και το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα.


Προφανώς και είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν είναι δια πάσα νόσο και η ορθή χρήση προκειμένου να γίνει σωστή εφαρμογή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Για εμάς κάθε αγροτεμάχιο είναι μια νέα επιχείρηση και ακόμα και το ίδιο αγροτεμάχιο σε περίπτωση επανάληψης ψακασμού επιδέχεται διορθώσεις ανάλογα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω.


Για πόση ώρα μπορεί να πετά ένα drone και πόσο φάρμακο χωράει;


Τα συγκεκριμένα drone που διαθέτουμε μπορούν να πετάνε με πλήρες φορτίο 30 λίτρων για 7-10 λεπτά ανάλογα τις συνθήκες.


Πόσα στρέμματα π.χ. ελιάς, αμπέλου κ.λπ. μπορείτε να ψεκάσετε μέσα σε μια ημέρα;


Η απόδοση ενός τέτοιου drone σε επίπεδο κάλυψης διαφέρει ανάλογα το είδος της καλλιέργειας, το στάδιο, τη κλίση του αγροτεμαχίου καθώς και τη θέση του σε σχέση με τα σημεία προσγείωσης του drone. Όπως πολλά άλλα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μηχάνημα το θέμα είναι πάντα πολυπαραγοντικό. Σε πραγματικές συνθήκες σε ελαιώνες μέσα σε ένα 8ωρο μπορεί να γίνει κάλυψη έως και 260 στρεμμάτων. Σε αμπέλια γίνεται κάλυψη 400 στρεμμάτων. Τα νούμερα αυτά είναι σχετικά και συνυπολογίζουν τις φορτίσεις μπαταριών, τυχόν μετακινήσεις, μίξεις φαρμάκων.Παίζουν ρόλο οι καιρικές συνθήκες για τον ψεκασμό;


Σαφώς. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους επίγειους ψεκασμούς. Η ώρα της ημέρας, η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική υγρασία, ο άνεμος παίζουν σημαντικό ρόλο. Η δυνατότητα του drone να αξιοποιεί την δυνατή, κάθετη, στοχευμένη και τυρβώδη ροή που δημιουργούν οι έλικες σε συνδυασμό με τη δημιουργία ψυχρού νεφελώματος υπεριμικρου μεγέθους σταγόνας προσδίδει περισσότερα πλεονεκτήματα προκειμένου να ξεπεραστούν κάποιες αντίξοες καιρικές συνθήκες έναντι των συμβατικών μέσων.


Ποια είναι η πιο συνηθισμένη πρόκληση που αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια του ψεκασμού;


Ο ίδιος ο χειρισμός/πιλοτάρισμα με την έννοια τη διαρκούς επαγρύπνησης για αστάθμητους παράγοντες. Στην πλειοψηφία των δενδρωδών καλλιεργειών που επεμβαίνουμε επειδή είναι επικλινή και πυκνής ή/και άναρχης φύτευσης θα μπορούσα να πω η εξεύρεση ικανού χώρου απογείωσης και έκτακτης προσγείωσης. Η ύπαρξη εμποδίων και η ίδια η χαρτογράφηση που απαιτεί κάποιο χρόνο αλλά γίνεται μόνο την πρώτη φορά.


Πώς ελέγχετε την ποιότητα του ψεκασμού και πώς αντιδράτε σε πιθανές ατέλειες;


Η ποιότητα του ψεκασμού ελέγχεται συνεχώς με την ύπαρξη πειραματικών αγροτεμαχίων στα οποία αξιολογείται η απόδοση και η ανταπόκριση του φυτού στις επεμβάσεις μας. Επίσης η διασπορά και η διείσδυση του νέφους επί της φυλλικής επιφάνειας αξιολογείται με water sensitive χαρτιά που χρωματίζονται όταν έρθουν σε επαφή με νερό τα οποία τοποθετούνται επί της καλλιέργειας. Τα χαρτιά πέρα από τον μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο περνάνε από λογισμικό που δείχνουν την απόδοση του εκάστοτε ψεκασμού.


Πώς προσαρμόζετε το ψεκαστικό σας πρόγραμμα σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες;


Η κυρία μεταβαλλόμενη συνθήκη που μπορεί να επηρεάσει τον ψεκασμό μας αφορά κυρίως τις ριπές του ανέμου και την αλλαγή της διεύθυνσής του. Πριν επιχειρήσουμε σε ένα αγροτεμάχιο έχουμε μια εικόνα του καιρού μέσω εφαρμογών ωστόσο εάν επί του πεδίου αλλάξει ο άνεμος τότε αναμορφώνουμε το σχέδιο πτήσης επί τόπου. Εάν πάλι ο άνεμος είναι τόσο ισχυρός που μπορεί να καταστεί επικίνδυνος τόσο για το ίδιο το μηχάνημα όσο και για την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους τότε επιλέγουμε να μην επέμβουμε.


Ποια είναι η πολιτική σας για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας;


Στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την απόκτηση διπλώματος για χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών ειδικά αυτής της κατηγορίας υπάρχουν ολόκληρα κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στα μέτρα ασφαλείας που υποχρεωτικά πρέπει να παρθούν για να διενεργηθεί μια πτήση. Ενδεικτικά αναφέρω την ύπαρξη δεύτερου παρατηρητή επί του πεδίου, την συνεχόμενη οπτική επαφή με το μηχάνημα, την ενδελεχή χαρτογράφηση των εμποδίων, την εξεύρεση σημείων έκτακτης προσγείωσης, τον κατάλληλο ρουχισμό των χειρισμών και των μέσων προστασίας τους.


Πώς προγραμματίζετε τις πτήσεις του drone για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη και αποτελεσματικό ψεκασμό;


Πριν την οποιαδήποτε πτήση κάνουμε μια ενδελεχή χαρτογράφηση και αποτύπωση του αγροτεμαχίου είτε περπατώντας είτε χειριζόμενοι ένα μικρότερο χαρτογραφικό drone. Με βάση τα πολυετή πειραματικά μας δεδομένα και σε συνδυασμό με την χαρτογράφηση εξασφαλίζουμε ομοιόμορφη κάλυψη.


Ποια είναι η προσέγγισή σας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πώς ελαχιστοποιείτε τον αντίκτυπο των χημικών ψεκασμών;


Η επιλογή μας να επενδύσουμε και να πειραματιστούμε με αυτού του είδους τα μηχανήματα αντικατοπτρίζουν ακριβώς την προσέγγιση μας για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μη ξεχνάμε ότι είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί μπαταρίες για τη λειτουργία του χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον με την εκπομπή ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον είναι πλέον αποδεδειγμένη η μείωση των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων κατά τουλάχιστον 35% και επιπλέον η μείωση της χρήσης νερού αγγίζει το 90% σε σχέση με τα συμβατικά επίγεια μέσα. Ο κάθετος τρόπος ψεκασμού και η εκμετάλλευση της βαρύτητας δε, εξασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή αερομεταφορά των φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον. Το 90% των εφαρμογών μας αφορά καθ’ ολοκληρίαν τη χρήση πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων θρέψης και φυτοπροστασίας. Τέλος, οι επεμβάσεις μας πάντα τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από σημεία ενδιαφέροντος, γίνονται υπό τις ιδανικότερες καιρικές συνθήκες καθώς επίσης και σε ώρες και περιόδους όπου δεν επηρεάζονται οι μέλισσες.


Πώς διαχειρίζεστε τη συντήρηση και την επισκευή του ψεκαστικού drone σας;


Όπως ακριβώς και σε κάθε επίγειο ψεκαστικό μέσο κάθε φορά μετά το πέρας του ψεκασμού γίνεται τριπλό ξέπλυμα του ψεκαστικού δοχείου και των μερών που έρχονται σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό. Μια φορά το μήνα γίνεται επίσης έλεγχος των μηχανικών μερών του αεροσκάφους. Ετήσια γίνεται ένα ολόκληρο σέρβις σε πιστοποιημένο κατάστημα. Πριν την πραγματοποίηση μιας πτήσης εννοείται ότι υπάρχει μια pre flight checklist όπου γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι καθώς και επίσης υπάρχουν ανταλλακτικά μέρη τα οποία μπορούν να φθαρούν επί του πεδίου.


Λίγα λόγια για τον Μπινιάρη Ιάσωνα:Αποφοίτησε από το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα της φυτοπροστασίας και του περιβάλλοντος. Είναι πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος. Εργάζεται επί μία δεκαετία ως γεωπόνος πεδίου και σύμβουλος επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα στην στρατηγική διαχείριση φυτικού και οικονομικού κεφαλαίου Διαθέτει εμπειρία 236 ωρών στο χειρισμό drone. Στα αξιοσημείωτα πρότζεκτ αναφέρεται η συμβολή στη διατήρηση της βιωσιμότητας του ιστορικού αμπελώνα Σαντορίνης και του ιστορικού καστανεώνα του Πάρνωνα με τη χρήση ΣμηΕΑ. 

PRAPOPOULOS - DJI


Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610.641641 ή μέσω email στο info@prapopoulos.com για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες που σας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα drone στις καλλιέργειές σας.


Comments


bottom of page