top of page

Η νέα τεχνολογία με τα drones και η γεωργία ακριβείας

Αναπαραγωγή από το site του ΑγροΤύπου στις 9/1/2023.

Δείτε το άρθρο στην αρχική του μορφή εδώΤα τελευταία χρόνια, τα ψεκαστικά Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) έχουν ενσωματωθεί επιτυχώς στην παγκόσμια αγροτική παραγωγή για την αναγνώριση και τον εντοπισμό του στρες στις καλλιέργειες, αλλά και για ψεκαστικές εργασίες.

 

Ωστόσο, στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη ΕΕ, απαγορεύεται ο ψεκασμός φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (Ν. 4036/2012), με εξαίρεση τους αεροψεκασμούς για λόγους δημόσιας υγείας, όπως η καταπολέμηση κουνουπιών, όπως ανακοίνωσε η ΔΑΟΚ Σερρών στις 2 Αυγούστου του 2023.

 

Ο ΑγροΤύπος συζήτησε το θέμα με τον κ. Μάριο Πραπόπουλο, υπεύθυνο της εταιρείας PRAPOPOULOS (ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ).

 

Μας εξήγησε ότι με τη βοήθεια της γεωργίας ακριβείας, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων στη γεωργία κατά 50%, έως το έτος 2030.

 

Η γεωργία ακριβείας επιδιώκει στοχευμένους ψεκασμούς, και αυτό γίνεται εφικτό με τη βοήθεια γεωργικών drones που διακρίνονται σε επισκοπικά και ψεκαστικά. Ενώ η τηλεπισκόπηση με drone είναι νόμιμη, ο ψεκασμός φυτοφαρμάκων - όπως έχουμε ήδη αναφέρει - αποτελεί μια ελεγχόμενη δραστηριότητα.

 


ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τους ψεκασμούς με drones, εκδίδοντας κάποια συγκεκριμένη Οδηγία. Αντίστοιχα, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη νομοθετήσει για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας στη γεωργία. Η καθυστέρηση αυτή προέρχεται από την παλαιά πρακτική των αεροψεκασμών με επανδρωμένα αεροσκάφη, που η ΕΕ απαγόρευσε από το 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι τότε δεν υπήρχε η τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθώς η Κίνα είναι μια χώρα που πρωτοπορεί στην κατασκευή των ψεκαστικών drone, ίσως είναι και ένας από τους λόγους που καθυστερούν αυτές οι αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Βλέπετε, δεν υπάρχουν κάποιες ισχυρές ευρωπαϊκές βιομηχανίες του χώρου να «πιέσουν» προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Παρά ταύτα, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν άδειες για ψεκασμό φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων με drones, όπως έχει πράξει η Ουγγαρία. Παραδείγματος χάριν, η Ουγγρική κυβέρνηση έχει ήδη ξεκαθαρίσει το θέμα, παρέχοντας άδειες για ψεκασμούς με συνοπτικές διαδικασίες. Επιπλέον, στη Γερμανία χορηγούνται άδειες για αεροψεκασμούς σε επικλινή εδάφη που δεν είναι προσβάσιμα από τρακτέρ, ενώ αντίστοιχη διαδικασία εξετάζεται και στην Ισπανία.

 

Ωστόσο, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να πετάξουμε νόμιμα, πρέπει να κατέχουμε το κατάλληλο δίπλωμα ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους μας. Επιπλέον, το drone πρέπει να είναι ασφαλισμένο, ειδικά αν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο παραγωγός που εκτελεί εργασίες από αέρος χαρακτηρίζεται ως επαγγελματίας χειριστής drone.

 

Στη θεωρία, ο αεροψεκασμός επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική άδεια αεροψεκαστή, που συνδέεται με την επάρκεια στο δίπλωμα, και με τη χρήση σκευασμάτων που αναφέρουν στην ετικέτα τους ότι είναι κατάλληλα για αεροψεκασμό. Εντούτοις, λίγα ακόμη σκευάσματα φέρουν την αναγκαία σήμανση στην ετικέτα τους. Οι αναμενόμενες αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία προς την πλήρη απελευθέρωση των αεροψεκασμών αναμένεται να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των ετικετών. Παράλληλα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα drones για διασπορά σπόρων, διανομή λιπασμάτων, εξάπλωση βιολογικών σκευασμάτων, και ακόμη για την ενίσχυση ωφελίμων εντόμων.

 


ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Ο ψεκασμός με drones μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ως ψεκασμός κάλυψης είτε ως στοχευμένος ψεκασμός. Για να επιτευχθεί ο στοχευμένος ψεκασμός, είναι απαραίτητο να προηγηθεί προεργασία στο χωράφι με φασματική τηλεπισκόπηση, προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία στρες.

 

Κατά τη διάρκεια των πτήσεων, είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε οπτική επαφή με το drone μας. Κατά τη διάρκεια ψεκαστικών εργασιών ή εργασιών σποράς, ο παραγωγός παρεμβαίνει μόνο κατά διαστήματα (συνήθως κάθε 10 λεπτά) για ανεφοδιασμό του αεροσκάφους ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Λόγω της μικρότερης χωρητικότητας των drones σε σύγκριση με τα συμβατικά ψεκαστικά μηχανήματα, οι παραγωγοί πρέπει να πραγματοποιούν περισσότερους και συχνούς ανεφοδιασμούς. Αυτό δημιουργεί έναν διαφορετικό τρόπο εργασίας σε σύγκριση με τον συμβατικό ψεκασμό. Αυτό όμως σημαίνει ότι ακόμη και μικρές στοχευμένες εφαρμογές είναι εφικτές χωρίς κόπο.

 

Όλες οι τεχνολογίες στις οποίες αναφερόμαστε είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμες, και οποιοσδήποτε μπορεί να τις χρησιμοποιήσει με την κατάλληλη εκπαίδευση. Η εργασία γίνεται με τη βοήθεια GPS και χαρτών, αποφεύγοντας το χειροκίνητο πιλοτάρισμα του αεροσκάφους. Ωστόσο, μια βασική εκπαίδευση στον ψεκασμό είναι χρήσιμη, καθώς οι αναλογίες κατά τη διάρκεια των αεροψεκασμών διαφέρουν από τη συνήθη πρακτική. Σαν γενική οδηγία, προτείνεται να ακολουθούμε συντηρητικά τις δοσολογίες που αναγράφονται στις συσκευασίες.

 


ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ

 

Με την χρήση drone οι παραγωγοί έρχονται σε ελάχιστη επαφή με τα σκευάσματα, καθώς η εφαρμογή τους γίνεται σε απόσταση από το χειριστή του drone. Επίσης, δεν απαιτείται χρήση μηχανημάτων μέσα στο χωράφι. Έτσι μπορεί να γίνει ψεκασμός και σε βρεγμένα χωράφια, ενώ αποφεύγονται απώλειες και τραυματισμοί των καλλιεργειών από τα ίχνη των τροχήλατων μέσων. Με χρήση drone μπορούμε να κάνουμε λίπανση και άρδευση ταυτόχρονα, ενώ μπορούμε να ψεκάζουμε με αέρα έως 2,5-3.0 max., όπως κάνουμε και με τους συμβατικούς ψεκασμούς.

 

Συνοψίζοντας τα κύρια οφέλη χρήσης γεωργικών drone είναι:

 

  • Καταλληλότητα για δυσπρόσιτα & επικλινή αγροτεμάχια.

  • Καταλληλότητα για χρήση σε υγρά/λασπώδη εδάφη, ακόμη και άμεσα μετά από θεομηνίες.

  • Δεν πακτώνουν το έδαφος

  • Δεν καταστρέφουν μέρος της σοδειάς όπως οι ρόδες ενός τρακτέρ

  • Ταυτόχρονος ψεκασμός με πότισμα σταγόνας.

  • Οικονομία έως 80% σε νερό.

  • Οικονομία από 12% έως 20% σε σκευάσματα (κατά περίπτωση).

  • Δυνατότητα ελέγχου & παρακολούθησης της όλης διαδικασίας on-line & εξ’ αποστάσεως (για μεγάλες εκμεταλλεύσεις).

 

Για νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επαγγελματική ενασχόληση με την τηλεπισκόπηση και τους αεροψεκασμούς, προτείνεται - αν δεν είναι γεωπόνοι οι ίδιοι - να έχουν γεωπόνο στην ομάδα τους.

 

Τα γεωργικά drone είναι σίγουρα είναι μια νέα και σύνθετη τεχνολογία. Το ίδιο όμως μπορεί να ισχυριστεί κάποιος και για τον χειρισμό ενός σύγχρονου μοντέλου τρακτέρ. Η εξοικείωση με κάθε νέα τεχνολογία έρχεται με τη χρήση. Ανοικτό μυαλό χρειάζεται και θέληση για αλλαγές.

 

Εμείς στην PRAPOPOULOS σας προτρέπουμε να εμπιστευθείτε την τεχνολογία. Είμαστε στο πλευρό σας για κάθε σας ανάγκη!


Παϊσιάδης Σταύρος

 

 

تعليقات


bottom of page