top of page

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ: ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΗΛΟΔΕΝΔΡΩΝ ΜΕ DJI AGRAS T16 DRONES


Η παραγωγή μήλων στη Σερβία είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια, ενώ την τελευταία δεκαετία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγροτική εκμετάλλευση σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής εξάγεται στη Ρωσία και την ΕΕ. Η απόδοση ανά 10 στρέμματα κυμαίνεται από 50 έως 70 τόνους. Παράγονται όλες οι ποικιλίες μήλων και για να επιτευχθούν οι καλύτερες αποδόσεις και ποιότητα καρπών εφαρμόζονται όλες οι γεωργικές τεχνικές. Μία από αυτές είναι και η αραίωση των καρπών, την οποία πραγματοποιήσαμε με drones.ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ


Κύριος στόχος της εφαρμογής ήταν η μείωση του αριθμού των καρπών στα κλαδιά των δέντρων, ο καλύτερος χρωματισμός και η ποιότητα των καρπών.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

5-8/5/2022

ΠΕΡΙΟΧΗ

Ogar,

Περιοχή Srem, Serbia

ΤΥΠΟΣ ΤΕΡΑΙΝ

Πεδινά με απαλές πλαγιές

(+/-5m ανά 200m)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

13-25 C

ΕΚΤΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

10 HA

(100 στρέμματα)

ΥΓΡΑΣΙΑ

45-60%

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ

2-4 m/s

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΟΥ

ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Καθώς είναι γνωστό οτι η επίδραση της χημικής ουσίας που θα χρησιμοποιηθεί αλλάζει ανάλογα με τη επικρατούσες θερμοκρασίες και καθώς επίσης η απόδοση του ψεκασμού πέφτει σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασίων λόγω της εξάτμισης στον αέρα, επιλέχθηκε η πρωινή εργασία κάτω από τους 30 βαθμούς. Η προσοχή στην ένταση του ανέμου ήταν απαραίτητη, καθώς ο ψεκασμός με ένταση ανέμου άνω των 2 μποφόρ μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιόμορφο ψεκασμό και επιμόλυνση γειτονικών χωραφιών.


Έλεγχος ταχύτητας αέρα


ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

DJI Agras T16

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

v02.01.0312

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Intelligent Route Planning

με Manual Override

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2,5 m/s

ΥΨΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2,5 m

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ

3,2 m

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΝΑ ΕΚΤΑΡΙΟ

60 lt/ha

(60lt/10 στρέμματα)

ΕΙΔΟΣ ΜΠΕΚ

XR11001VS

Η γραμμική πορεία του αεροσκάφους ακολουθούσε τις γραμμες φύτευσης, καθώς ήταν σημαντικό το χημικό σκέυασμα να φτάσει σε κάθε κλαδί των δέντρων. Επομένως, η πτήση πραγματοποιήθηκε πάνω από κάθε σειρά και χρησιμοποιήθηκε ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα υγρού για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, σε σχέση με τη συνήθη δοσολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΑΛΥΜΑ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Brevis

SG

Metamitron (15%)

1,10 kg/ha

Exilis

SL

6-Benzyladenine

0,75-1,00 lit/ha

Η επιλογή των σκευασμάτων, η δοσολογία και η χρονική στιγμή της εφαρμογής βασίστηκε στην τεράστια εμπειρία και τον μεγάλο αριθμό δοκιμών που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην περιοχή. Υπάρχουν πολλές κρίσιμες παράμετροι σε αυτή τη θεραπεία/εφαρμογή και η αλληλεπίδραση μεταξύ όλων αυτών είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Η ευαισθησία των κλώνων με τους καρπούς και η σχέση μεταξύ της δοσολογίας των σκευασμάτων και των κλιματικών συνθηκών, πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς και η ομάδα των ψεκαστών πρέπει να είναι έτοιμη να αντιδράσει άμεσα τη στιγμή που έστω και μία από τις παραμέτρους βγαίνει εκτός υπολογισμού.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ DRONE & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.


Κύριο πλεονέκτημα του ψεκασμού με drone είναι η ακριβής εναπόθεση στο επάνω και στο μεσαίο τμήμα των δένδρων στοχεύοντας στα κλαδιά, αποφεύγοντας το ψεκασμό στις ακάλυπτες περιοχές (ανάμεσα από τις γραμμές φύτευσης). Αυτό είναι σημαντικό επειδή διαφορετικοί κλώνοι με διαφορετικές ανάγκες ψεκασμού & θρέψης φυτεύονται κάθε τέσσερις σειρές. Ο τρόπος δράσης των ορμονικών χημικών που χρησιμοποιούνται για την πτώση των καρπών βασίζεται σε μια χημικά επαγόμενη μείωση της φυσιολογικής δραστηριότητας (ανάπτυξης) των φυτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτή η λειτουργία είναι κρίσιμη και πρέπει να συντελείται με προσοχή. Εάν η δοσολογία είναι πάνω από το όριο όλοι οι καρποί θα πέσουν, ενώ εάν είναι χαμηλή δεν θα πέσουν τα φρούτα με αποτέλεσμα να εμφανιστούν μικρά και κακής ποιότητας φρούτα στα κλαδιά. Συνέπεια της προσωρινής φυσιολογικής μείωσης είναι ότι τα κλαδιά φρούτων που έχουν 5 καρπούς διαφορετικού μεγέθους θα ρίξουν τους μικρότερους καρπούς τους. Ο βασικός καρπός και συνήθως οι δύο επόμενοι βάσει μεγέθους καρποί θα παραμείνουν σε κάθε κλαδί. Το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά όλοι οι καρποί στο κλαδί θα μοιάζουν πολύ σε μέγεθος/βαθμονόμηση, χρώμα και ποιότητα.


Στο στάδιο της προετοιμασίας, πραγματοποιήσαμε μια γεωδαιτική (μορφολογική) και μια πολυφασματική σάρωση του οπωρώνα, χρησιμοποιώντας ένα επισκοπικό drone DJI Matrice M210 RTK V2 με σταθμό βάσης D-RTK2 (για ακρίβεια πτήσης εκατοστού), μια οπτική κάμερα DJI X4S και μια φασματική κάμερα τρίτου κατασκευαστή. Οι παραχθέντες ορθομωσαϊκοί και πολυφασματικοί γεωργικοί χάρτες ήταν πολύτιμοι για την ταξινόμηση των δέντρων ανά κλώνο. Το λογισμικό DJI Terra v.2.1 παρήγαγε με επιτυχία γεωδαιτικούς (μορφολογικούς) χάρτες από τις οπτικές απεικονήσεις, ενώ η λειτουργία Αυτόματης Δημιουργίας Αποστολών «Fruit tree» του drone δημιούργησε γραμμές πτήσης με μεταβαλλόμενο υψόμετρο, με βάση το έδαφος και τις γραμμές του οπωρώνα. Καθώς υπήρχαν αρκετά ακόμη εμπόδια μέσα στη φυτεία (σύρματα, στύλοι και κλάδοι), δεν μπορούσαμε να είμαστε 100% ασφαλείς ότι η αυτόματη λειτουργία «Fruit tree» έλαβε υπόψη της όλα τα λεπτά εμπόδια και την μεταβαλλόμενη πυκνότητα της κόμης των δέντρων. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να εκτελέσουμε και χειρονακτικά τον υπολογισμό υψομέτρου με βάση το ραντάρ του αεροσκάφους με επίβλεψη χειριστή αλλά και χειροκίνητη παράκαμψη των λειτουργειών του drone όπου χειάζονταν. Τα κρίσιμα σημεία της πτήσης (τομές, βαθμονόμηση) ορίστηκαν στη λειτουργία «Field» στο DJI Terra v.2.1, ενώ οι γραμμές πτήσης, η κατεύθυνση και το πλάτος του ψεκασμού ορίστηκαν χειροκίνητα ανά τμήμα (περίπου 1 εκτάριο ανά τμήμα) ώστε να αντιστοιχούν στις γραμμές του οπωρώνα, καθώς γραμμή προς γραμμή έπρεπε να υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία λόγω των διαφερετικών κλώνων που υπήρχαν στη φυτεία ανά 4 γραμμές φύτευσης. Η καθοδήγηση υψομέτρου με βάση το ραντάρ ήταν απαιτητική, καθώς τα αντικείμενα κάτω από το αεροσκάφος είχαν πολύ μεταβλητό ύψος (έδαφος, δέντρα, στύλοι και καλώδια), ενώ και η κόμη των δέντρων ήταν μεταβλητής πυκνότητας. Επομένως ήταν απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και η χειροκίνητη διόρθωση του ύψους πτήσης από τον χειριστή, κατά τη δημιουργία του σχεδίου πτήσης.


Ανεξάρτητα από τις προαναφερθείσες προκλήσεις, η λειτουργία ψεκασμού πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να γίνει με συμβατικά μηχανήματα. Η δυνατότητα του drone να σταματά γρήγορα και να συνεχίζει με ακρίβεια τη λειτουργία του, να διαφοροποιεί γρήγορα τη διαδρομή του ψεκασμού, το υψόμετρο και τον ρυθμό του ψεκασμού με βάση τις αλλαγές στο περιβάλλον και της κόμης των δέντρων, μας οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα πολύ πιο ακριβές από ότι με ένα συμβατικό μηχάνημα. Η ομοιογενής πυκνότητα ψεκασμού με το DJI Agras T16 είχε μεγάλο όφελος σε αυτήν την εφαρμογή και διαπιστώθηκε ότι αυτή η εργασία δύσκολα θα μπορούσε να επιτευχθεί με drones προηγούμενων γενεών (χωρίς airflow consistency). Αυτή η ομολογουμένως απαιτητική αποστολή ψεκασμού πραγματοποιήθηκε με κορυφαία ποιότητα και ακρίβεια, λόγω του εξελιγμένου flight controller της γενιάς "Τ" των ψεκαστικών αεροσκαφών της DJI.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


Η μείωση του αριθμού των καρπών σε δέντρα είναι μια πολύ απαιτητική λειτουργία. Μεγάλος αριθμός μεταβλητών μπορεί να επηρεάσει την απόδοση μιας τέτοιας εφαρμογής. Η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, η υγρασία, η θολότητα, το βιολογικό στάδιο της καρποφορίας και η ευαισθησία του κάθε κλώνου μηλιάς στη χημική επεξεργασία είναι μερικά από αυτά. Το κύριο πλεονέκτημα της εφαρμογής με drone ήταν η ακριβής εφαρμογή, η αποφυγή επαφής των μη ανεκτικών κλώνων μήλων με ακατάλληλα σκευάσματα, καθώς και το μεγάλο όφελος στην ροή της εργασίας και την αποτελεσματικότητα. Η μείωση του αριθμού των καρπών υπήρξε απόλυτα επιτυχής.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Η ομάδα AGRODRON είναι η πρώτη εταιρεία στη Σερβία που παρέχει επαγγελματική τεχνολογία ψεκασμού με drone με ιδιόκτητο στόλο αεροσκαφών DJI Agras T16. Η ομάδα της AGRODRON αποτελλείται από έμπειρους χειριστές drone, γεωπόνους, μηχανικούς, ειδικούς ανίχνευσης και δεδομένων και εκπαιδευτές. Στο μέχρι τώρα έργο τους έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην αντιμετώπιση όλων των τύπων οπωρώνων στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, με στόχο πάντα την προώθηση των νέων αυτών τεχνολογιών.


Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Momir Alvirović, Goran Iskić, Zoran Stojanović.

Στοιχεία επικοινωνίας: info@agrodron.rsΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο και οι παράμετροι που παρουσιάζονται στην παραπάνω μελέτη είναι απλώς για αναφορά. Θα πρέπει πάντα να προσαρμόζετε τον τρόπο λειτουργίας & τις παραμέτρους των πτήσεων ανάλογα με το χωράφι σας, σύμφωνα με τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τύπου καλλιέργειας, τις τοπικές συνήθειες ή και το ιστορικό χρήσης χημικών (θα μπορούσατε να αλλάξετε χημικά σε περίπτωση που εμφανιστεί αντίσταση) κ.λπ. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποιες παραμέτρους λειτουργίας θα πρέπει να επιλέξετε ή δεν είστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα του ψεκασμού, τότε θα πρέπει πρώτα να κάνετε ένα τεστ σε ένα μικρό τμήμα της φυτείας σας πριν από τον ψεκασμό μιας ολόκληρης περιοχής.


 

H ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος & service centre της DJI Agriculture για την Ελλάδα, καθώς και πιστοποιημένο κέντρο DJI Academy στη χρήση γεωργικών drone με εγκαταστάσεις σε Πάτρα & Βόλο.


Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610.641641 ή στο info@prapopoulos.com για να μάθετε και εσείς πως μπορείτε να μειώσετε το κόστος της παραγωγής σας και να αυξήσετε τη σοδειά σας με χρήση μεθόδων Γεωργίας Ακριβείας.

Comments


bottom of page